Навчання

Навчання з питань охорони праці

Сектор навчання ДП «Донецький ЕТЦ» проводить навчання та перевірку знань посадових осіб (керівників підприємств і установ, їх заступників, фахівців тощо) суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів, за наступним переліком:


№ з/п НПАОП Скорочена назва Рік
1. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» 2016
2. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» 2017
3. НПАОП 92.7-1.01- 06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» 2016
4. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 2016
5. НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» 2016
6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 2016
7. НПАОП 40.1-1.21-98
40 годин навчання
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» «Правила технічної експлуатації електроустановок» 2019
8. НПАОП 27.1-1.10-07 «Праивла безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв» 2019
9. Загальний курс з охорони праці і промислової безпеки. Навчання посадових осіб і спеціалістів з «Питань охорони праці і промислової безпеки» 2017
10. НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу» 2016
11. НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 2016
12. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 2016
13. НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 2016
14. НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» 2016
15. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» 2016
16. НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки охорони праці під час поводження з вибуховими матеріалами промислового значення» 2016
17. Загальний курс з питань охорони праці для підприемств вугільної промисловості. Навчання з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств вугільної промисловості (згідно наказу Мінпаливенерго №553 від 08.09.2004) 2019
18. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 2017
19. НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» 2017
20. НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» 2017
21. НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 2017
22. НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці в сталеплавильному виробництві» 2017
23. НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» 2017
24. НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» 2017
25. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» 2017
26. НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів» 2017
27. НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом» 2017
28. НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості» 2017
29. НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних спорудта гідромеханічного обладнання електростанцій» 2017
30. НПАОП 63.21-1.25-07 «Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві» 2019
31. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» 2017
32. НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях» 2017
33. НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» 2017
34. НПАОП 27.1-1.47-14 «Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії» 2019
35. НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору» 2017
36. НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила з охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» 2017
37. НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» 2017
38. НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів , трубопроводів інших споруд у водогосподарських системах» 2017
39. ДВН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» 2017
40. НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин» 2017
41. НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» 2017
42. НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», 2018 Наказ № 146 від 23.10.2018
43. НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 2018 Наказ № 146 від 23.10.2018
44. НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів» 2018
45. НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищенної небезепеки» 2018
46. НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопрокатів» 2018
47. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 2018
48. НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки паливоподач і установок для приготування і спалювання пилоподібного палива» 2018
49. НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» 2018
50. НПАОП 10.0-5.03-04 Навчання з інструкції ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях та пожежної і техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у вугільних шахтах 2018
51. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 2018 Наказ №55 10.05.18
52. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 2018 Наказ № 89/1 від 03.07.2018
53. НПАОП -0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»
54. НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»
55. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
56. НПАОП 23.2-1.10-73 «Правил безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів»
57. НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості»
58. НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості»
59. НПАОП 25.0-1.04-13 Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
60. НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті
61. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 2018
62. НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів» 2019
63. НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» 2019
64. НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів» 2019
65. НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» 2019
66. НПАОП 0.00-1.46-70 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих речовин» 2019
67. НПАОП 60.1-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях» 2019
68. НПАОП 63.21-1.17-08 «Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу» 2019
69. НПАОП 60.1-1.02-12 «Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць» 2019
70. НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств систем Мінчормету СРСР 2019
71. НПАОП 10.0-5.33-76 «Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті обладнання вертикальних стволів шахт» 2019
72. НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила безпеки під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» 2019
73. НПАОП ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації електричних станції і мереж» 2020
74. «Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду» 2020
75. «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» 2020
76. НПАОП 0.00-1.66-13; НПАОП 0.00-1.67-13; НПАОП 0.00-6.17-14; НПАОП 0.00-7.01-06; НПАОП 0.00-7.08-07; НПАОП 0.00-7.09-07; НПАОП 0.00-6.03-06; НПАОП 0.00-6.04-06; НПАОП 0.00-6.06-06. «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»; «Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні»; «Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт»; «Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами»; «Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового значення»; «Про затвердження індексів для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах»; «Порядок знищення вибухових матеріалів промислового значення»; «Порядок обліку вибухових матеріалів промислового значення»; «Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних випробувань матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт» 2020
77. НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах» 2020
78. НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві» 2020
79. НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» 2020
80. «Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств» 2020

Навчання проводять кваліфіковані викладачі, після закінчення курсу навчання видаються посвідчення з охорони праці встановленого зразка за підписом комісії Держпраці.Адреси учбових центрів:

Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 16

Карнаух Сергій Віталійович - завідуючий сектором навчання.

(З питань організації навнання)

Тел.: +38(050) 425-79-74

Email: karnaukh@detc.com.ua


Слуту Дар'я Віталіївна - методист сектору навчання.

(З питань надання інфориації про навчання)

Тел.: +38(050) 718-99-19

Email: snm@detc.com.ua


Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, будинок 43А

Карнаух Сергій Віталійович - завідуючий сектором навчання.

(З питань організації навнання)

Тел.: +38(050) 425-79-74

Email: karnaukh@detc.com.ua


Слуту Дар'я Віталіївна - методист сектору навчання.

(З питань надання інфориації про навчання)

Тел.: +38(050) 718-99-19

Email: snm@detc.com.ua


Донецька обл., м. Маріуполь, бул. Шевченка, будинок 52

Підлісний Валерій Валентинович - эксперт технічний з промислової безпеки.

Тел.: +38(050) 307-90-77

Email: podlesniy@detc.com.ua


Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Егорова, 22 офіс 401

Гордієнко Аліна Вячеславівна - старший методист.

Тел.: +38(095) 811-92-56

Email: gordienko@detc.com.ua


Для зручності Замовників навчання може організовуватися з виїздом на підприємство.


Завантажте лист-заявку та анкету слухача, зазначену нижче, заповніть та відправте сканкопію на e-mail: edinevikno@detc.com.ua;

У разі виникнення питань звертайтесь до Єдиного вікна за телефоном: +38(050)328-00-19


Зразок заявки - на проведення навчання з питань охорони праці робітників.

Зразок заявки - на проведення навчання з питань охорони праці для фізичних осіб.

КОНТАКТИ ЦЕНТРУ

85323, Україна, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Коржова 16.
тел.: +380(50) 425-07-00; +380(6239) 6-02-00;
факс: +380(6239) 6-02-00;
e-mail: office@detc.com.ua